DOFTÄMNENA - hydrolater av eukalyptus, lagerblad & lavendel.

~ Våra hundar kan lära sig leta efter vilka doftämnen som helst. I hundsporten Nose Work är det bestämt att vi ska lära våra hundar att leta efter tre specifika doftämnen, vilka är eukalyptus, lagerblad och lavendel. Alla dessa tre dofter är vattenbaserade doftämnen, så kallade hydrolater. ~

HYDROLATERNA

 

I Sverige använder man sig av hydrolater i Nose Work, istället för eteriska oljor, som dem använder i USA. Från början använde Sverige också de eteriska oljorna, vilka var anis, björk och kryddnejlika. Det framgick sedan att dessa kunde vara giftiga enligt svenska aromaterapeuter och även amerikanska forskare varnade för att använda dessa oljor som doftämnen i hundträning.

 

I Sverige byttes oljorna ut till hydrolater istället och dofterna valdes ut efter vad som rekommenderades av aromaterapeuterna. Det resulterade i dofterna eukalyptus, lagerblad och lavendel. Enligt aromaterapeuterna är dessa hydrolater enkla att arbeta med och har inga kända biverkningar. Det man också hade i åtanke när doftämnena skulle väljas ut var att dem alla tre skulle lukta olika starkt beroende på vilken klass dem skulle tillhöra. därav luktar eukalyptus starkast = klass 1.

VAD ÄR EN HYDROLAT?

 

En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. Det bildas som en biprodukt vid destillering av örter och blommor till eteriska oljor. Vid destilleringen värms vatten upp och skickas genom växtdelarna i form av ånga. När ångan kondenseras separeras den i två delar. En del består av eterisk olja och en del av av vatten som innehåller små mängder av eterisk olja. Vattnet som innehåller små mängder av eterisk olja kallas för hydrolat.

HYDROLATENS DOFTMOLEKYLER

 

Exakt hur länge en preparerad doftgömma utsöndrar doft finns inget exakt svar på. Hundar kan uppfatta extremt små doftmängder, samt gamla doftmängder. I vilken utsträckning våra hundar kan uppfatta lukter beror på just den hundens naturliga egenskap att känna igen små doftämnen, men även på hur väl vi tränat in hunden på att känna igen små doftämnen.

 

Olika väder och temperaturerförhållanden påverkar hydrolaternas flyktighet. Höga temperaturer ökar molekylernas rörlighet och därmed också hydrolatens flyktighet. Ju lägre temperaturen är, ner till minusgrader, ju mindre blir spridningen av doftkällan. Hunden kan behöva gå riktigt nära doftkällan för att kunna lokalisera doftgömman.

 

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

 

Efter öppnandet av flaska med hydrolat håller den i ungefär 1 år, förutsatt att flaskan förvaras i kylskåp eller på annan sval plats.

HANTERING AV HYDROLAT

 

Vi männsikor uppfattar inte dofter på samma skarpa sätt som våra hundar gör, därför är nogrannheten vid preparering och hantering av doftämnena i träningen och på ev. doftprov/tävling viktig. Om vi till exempel skulle få hydrolat på våra händer kan vi sprida doften till föremål som vi vidrör, vilket betyder att vi inte längre har koll på vart doften finns och därför kan missa att belöna våra hundar om de skulle känna doften på saker vi tagit i.

 

- All hantering av smittat material bör ske med pincett eller handskar.

- Lägg inte ihop doftmaterial med tomt material.

- Att diska och tvätta ur kärl du använt (plastbyttor, dofthållare etc) gör du i hett vatten, då försvinner doftmolekylerna. Om diskmedel används innebär det att det tillförs en doft som inte skall vara där när hunden skall söka.

- Material som återanvänds igen för att vara doftgömma (plastkopp, kartong, metallburk, påsklämma, gosedjur) kan märkas upp med en permanentpenna med bokstav för aktuell doft, exempelvis E, LAG, LAV, X.

Om detta görs kan man med fördel också märka upp tomt material med samma permanentapenna med till exempel ett O.

DOSERING AV HYDROLAT

 

I början av träningen kan man använda sig av två droppar hydrolat på doftbärare (tops eller möbeltass) för att göra det extra tydligt för hunden vid inlärningen av doftämnet. När hunden har lärt sig doften och vill fram till doften kan man börja träna på endast 1 droppe hydrolat på bärare. På doftprov fylls bäraren på med doft varje timme. På tävling fylls bäraren på med doft var fjärde timme. Därmed behöver man med tiden börja träna hunden på att leta efter doftämnet på längre liggtider.

 

Doftbärare = material att applicera hydrolat på.

Kan exempelvis vara tops, möbeltassar och/eller bomullspadds.

 

Dofthållare = liten hållare att lägga doftbäraren i. Fördelen med en liten dofthållare är att området där man lägger doftgömman inte smittas ner. Risken att hunden slickar eller äter upp doftbäraren minskar också.

Exempel på dofthållare är glaskopp, pappersklämma med magnet, metallburk med hål i + ev. magnet, påsklämma, sugrör, saltkar, större magnet att fästa möbeltass på.

 

Att tänka på: att ha samma bakgrundsdoft i sökområdet. Det minskar risken att hunden börjar leta med synen, eller enbart lärs leta efter materialdoften (bomullslukten eller plastlukten på topsen etc). Träna därför med negativa bärare (tomma tops/möbeltassar, samt lägg även dem i dofthållare om det används.

Vill du läsa mer om Svenska Nose Work Klubbens riktlinjer kring hantering av hydrolater kan du klicka dig vidare nedan.

Bild lånad från www.lenalosciale.se/nosework-25625713

EUKALYPTUS

LAGERBLAD

LAVENDEL

Godkänd F-skatt info@hundgardenkarsstorp.se Copyright @ 2015 Hundgården Karstorp