DOFTPROV - provar om hunden lärt sig doften.

~ Innan ett ekipage tillåts tävla behövs ett godkänt doftprov för aktuell doft i aktuell klass. Doftprovet genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft som den ska söka efter på tävling. Doftprovet är även till för att föraren ska kunna visa att denne kan läsa sin och avgöra när hunden hittat doften. Ett godkänt doftprov gäller enbart för den personen och den hunden som genomfört doftprovet tillsammans. ~

 

HUR GÅR DOFTPROVET TILL?

 

Ett doftprov består av 12 stycken behållare (kartonger), där en av behållarna innehåller måldoften i form av hydrolat. Hunden ska identifiera rätt behållare inom tre minuter. Hunden genomför söket i koppel och ekipaget får vandra upp och ner längst med behållarna hur många gånger de vill. Föraren får påvisa hunden på behållarna (ej röra dem) och får prata med hunden. Doftprovet kan genomföras både inomhus och utomhus.

 

Behållarna (kartonger) kan stå på en rad eller två rader. Avståndet mellan kartongerna är 120 cm ifrån varandra. Alla kartongerna ska vara likadana och ha ett mått på 10x20x30 cm, liknande pizzakartongen calzone. Alla kartonger utom den med hydrolat ska innehålla en negativ bärare

(tom tops/möbeltass). Byte av doftbärare sker en gång i timmen.

 

När föraren bedömer att hunden har hittat doftgömman meddelar föraren det genom att sträcka upp ena handen och säger "markering!". När föraren meddelat markering stoppas tiden och provledaren meddelar om det är rätt eller fel. När föraren har fått bekräftelse på att hunden har hittat rätt kartong får föraren belöna sin hund 20 cm ifrån rätt kartong. Vid fel påvisad kartong berättar provledaren var den rätta kartongen är och föraren får möjlighet att belöna sin hund där.

 

Dofterna som används i doftprov är:

NW1 = eukalyptus

NW2 = lagerblad

NW3 = lavendel

 

I doftprov för NW2 och NW3 förekommer det minst två olika störningsdofter, som döljer sig i minst sex stycken av de tomma kartongerna.Syftet med störningsdofterna är att säkerställa ytterligare att hunden påvisar doft av hydrolat och inte enbat en avvikelse i en av kartongerna.

Exempel på störsningsdofter är: kaffe, te, kryddor eller något annat som hanterats av människa, såsom träbit el. plastbit.

 

RESULTAT

 

Godkänt doftprov

För att bli godkänd ska ekipaget identifiera rätt behållare inom 3 minuter. Föraren ska meddela "markering!" och om provledaren meddelar att det är rätt kartong, får ekipaget godkänt doftprov för den aktuella doften.

 

Ej godkänt doftprov

Ekipage blir underkänt på doftprov p.g.a:

 

- att föraren meddelar "markering" vid fel behållare.

- att föraren chansar på en behållare, men hunden visar inga tecken på att känna igen doften.

- att hunden uträttar sina behov under provtillfället.

- att förare avsiktligen vidrör en behållare.

- att hunden avsiktligen har sönder kartonger vid provtillfället.

 

Det är tillåtet att hunden lägger en tass eller buffar på en kartong under provet, men inte har sönder kartonger enligt ovan.

 

I de fall ekipaget blir underkänt, visar provledaren var rätt behållare finns. Ekipaget får fortsätta söket för att förare ska få möjligheten att belöna sin hund vid rätt behållare. Dock erhåller ekipaget ej godkänt doftprov och får inte starta nytt doftprov förrän först dagen efter.

 

 

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE

 

FÖRAREN

Föraren ska vara medlem i SNWK eller annan SKK-ansluten länsklubb, specialklubb eller erkänd utländsk kennelklubb. Föraren ska vara minst 7 år gammal. Är föraren under 15 år ska en vuxen medfölja på doftprovsområdet (ej under provet). Förare med funktionsnedsättning tillåts göra doftprov och ha en assistent med sig för att föra hunden. Förare tillåts deltaga med flera hundar på ett doftprov.

 

HUNDEN

Doftprov i Nose Work är öppen för alla hundar oavsett ras och storlek, förutsatt att hunden har uppnått minst 12 månaders ålder, samt har giltigt vaccinationsintyg. Hunden ska även ha registeringsbevis eller tävlingslicens.

Under provet ska hunden bära fast halsband eller sele. Hunden ska söka i fast koppel, spårlina eller flexikoppel. När hunden inte deltar i doftprovet på området får längden på kopplet vara max 2 meter.

 

PUBLIK

Arrangören bestämmer om och var publik tillåts. Åskådare ska vara tysta och får inte ha hund med sig till platser där sök pågår. Om publik godkännes får förare titta på sina medprovdeltagare under förutsättning att denne själv är klar med sitt doftprov.

Godkänd F-skatt info@hundgardenkarsstorp.se Copyright @ 2015 Hundgården Karstorp