MILJÖTRÄNING - trygg och säker hund

~ Nose Work går ut på att hunden ska lära sig söka efter specifika dofter i olika behållare, på olika höjder, samt i varierande miljöer. Därför kan miljöträning vara något som blir aktuellt för förare och hund att träna på. ~

OM MILJÖTRÄNING

 

I nosework står hundarnas välbefinnande och säkerhet i fokus. Att hundarna upplever den miljö som de arbetar i som trygg och säker är en förutsättning. Genom Nose Work träningen kommer hunden till viss del att bli mer miljötrygg, på ett motiverande och självständigt sätt. För när vi tränar hunden på att den ska hitta en specifik doft på olika sätt och i varierande miljöer får hunden automatiskt öva på att undersöka nya saker, gå över nya underlag eller vara i nya miljöer etc.

 

Som förare kan vi hjälpa våra hundar att förbereda sig på miljömässiga utmaningar genom att just ”miljöträna” i vardagen, med andra ord bekanta sig och få erfaenheter av olika typer av föremål, ljud, underlag, miljöer mm. Målet är att få en trygg och glad hund som frivilligt och nyfiket tar sig an nya situationer.

 

När du tränar Nose Work i nya miljöer, låt gärna din hund bekanta sig med det nya stället (lokal, rum, utomhusyta, behållare, fordon etc) innan ni genomför söket. Detta för att ge din hund dem bästa förutsättningarna för att klara av det planerade söket i den nya miljön/situationen.

 

EXEMPEL PÅ MILJÖTRÄNING

 

Börja enkelt och öka svårighetsgraden succesivt. Arbeta i korta pass och tänk på att ha kul tillsammans med din hund även när ni tränar miljöer i vardagen.

 

Förslag på miljöträning som ger din hund färdigheter till noseworken:

 

  • Gå i olika typer av trappor (galler, smala, branta).
  • Kliva upp/hoppa upp på saker (bänkar, stolar, stenar).
  • Balansera (trädstammar, plankor och saker som ev rör sig litegrann).
  • Mörka utymme, inne som ute.
  • Underlag (presenning, metall, blanka, plastiga)

 

Observera din hunds kroppsspråk när ni miljötränar. Du vill att hunden frivilligt och nyfiket närmar sig nya, främmande saker. Om din hund reagerar med rädsla, undvikandebeteenden eller flyktbeteenden betyder det att ni har gått för snabbt framåt och slutat miljöträna. Istället tränar ni på att bli mer rädda för nya, ovana situationer. En rädd hund sänker ofta huvudet, drar tillbaka öronen, sänker svansen eller drar in svansen mellan benen. Hunden kan stelna till, börja darra eller försöka öka avståndet till det som skrämmer den. Om din hund blir rädd, öka avståndet och gå i båge kring det hunden upplever som jobbigt. Försök därefter lämna situationen lugnt. Då går ni hem och du planerar hur du kan göra situationen bättre och enklare för din hund nästa gång.

 

Godkänd F-skatt info@hundgardenkarsstorp.se Copyright @ 2015 Hundgården Karstorp