TÄVLINGSMOMENTEN

~ Nose Work tävlingsmässigt innehåller fyra stycken olika moment. Före tävlingsstart sker alltid en banvandring av samtliga moment/sökområden. I samband med banvandringen informerar domaren om sökområdets utformning, eventuella avvikelser från gällande bestämmelser, samt om säkerhetsaspekter. Föraren får belöna sin hund när denne har hittat doftgömman i momentet. Viktigt är att belöningen ges till hunden minst 20 cm ifrån doftkällan. ~

BEHÅLLARSÖK

 

Momentet innebär att hunden ska söka av olika behållare. Momentet kan genomföras både inomhus och utomhus. Behållarna får ha olika storlek, former och utseende, samt placeras i valfritt mönster av domaren. Hunden ska ha möjlighet att söka av samtliga behållare inom en utsatt tid. Ett urval av behållarna ska innehålla negativa bärare (tops/möbeltass utan doft). I behållarsöket förekommer endast 1 sökområde i samtliga klasser.

 

NW1 - endast 1 doftgömma. Enbart kartonger får användas. Inga medvetet ditlagda störningsdofter förekommer. Minst 12 stycken behållare, upptill ca 20 stycken.

 

NW2 - en eller två doftgömmor förekommer. Alla typer av behållare får användas, exempel väskor, hinkar, korgar, petflaskor, skor etc. Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter kan förekomma.

 

NW3 - noll till tre stycken doftgömmor förekommer. Alla typer av behållare får användas. Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.

FORDONSSÖK

 

Momentet innebär att hunden ska söka av olika fordon utvändigt. Till fordon räknas sådant som kan transportera människor eller gods. Exempelvis personbil, motorcykel, lastbil, släpvagn, traktor mm. Hundarna får inte söka av innuti fordonen. Fordonen ska vara stadiga och säkra för hunden att söka av. Vid sök av personbil får hunden inte gå under fordonet. Generellt sätt får hunden inte sätta tassarna annat än på däcken på personbil. Domaren avgör vad som gäller för andra fordon än personbil på aktuell tävlingsdag. Detta informeras om på banvandringen. Fordonet kan vara placerade hur som helst mot varandra, men med minst 1,5 m mellanrum.

 

NW1 - endast 1 doftgömma förekommer på upptill tre fordon. Höjden på doftgömman vad gäller sök av personbil bestäms utifrån den minsta hundens nos/mankhöjd. Naturliga störningsdofter kan förekomma, men inga medvetet ditlagda störingsdofter får förekomma. Kan förekomma negativa bärare, får ej vara synliga för hunden.

 

NW2 - en eller två doftgömmor förekommer på upptill två till fyra fordon. Höjden på doftgömman vad gäller sök av personbil bestäms utifrån den minsta hundens nos/mankhöjd. Naturliga störningsdofter kan förekomma, även medvetet ditlagda störingsdofter, samt kombinationsdofter får förekomma. Kan förekomma negativa bärare, får ej vara synliga för hunden.

 

NW3 - noll till tre stycken doftgömmor förekommer på upptill 3 till fem fordon. Höjden på doftgömman vad gäller sök av personbil bestäms utifrån den minsta hundens nos/mankhöjd. Naturliga störningsdofter kan förekomma, även medvetet ditlagda störingsdofter, samt kombinationsdofter får förekomma. Kan förekomma negativa bärare, får vara synliga för hunden.

INOMHUSSÖK

 

Momentet innebär att hunden ska söka av olika inomhusmiljöer. Alla typer av rum kan förekomma, exempelvis konto, lektionssal, förråd, källare, avgränsad del av rum/lokal.

 

NW1 - endast 1 doftgömma i ett sökområde. Inga medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma. Doftgömman får vara placerad max 120 cm över golv eller mark. Kan innehålla negativa bärare (tops/möbeltass utan doft), får ej placeras synligt för hunden.

 

NW2 - en eller två doftgömmor förekommer i upptill två stycken inomhusområden. Består inomhussöket av två sökområden finns det en gömma i vardera område, då tomma sök inte får förekomma i klass 2. Utgörs området av endast ett område kan det finnas två doftgömmor i samma område. Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter kan förekomma. Doftgömman får vara placerad max 180 cm över golv eller mark. Kan innehålla negativa bärare (tops/möbeltass utan doft), får ej placeras synligt för hunden.

 

NW3 - noll till tre stycken doftgömmor förekommer i upptill tre stycken inomhusområden. Varje sökområde får innehålla max tre doftgömmor. Endast ett av dessa sökområden får vara ett tomsök. Kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter får förekomma.

Doftgömman får vara placerad max 180 cm över golv eller mark. Kan innehålla negativa bärare (tops/möbeltass utan doft), får placeras synligt för hunden.

 

UTOMHUSSÖK

 

Momentet innebär att hunden ska söka av olika utomhusmiljöer. Exempel på utomhusmiljöer är husfasad, gräsmatta, garageuppfart, avgränsad skogsdunge mm. I utomhussöket förekommer alltid naturliga störningsdofter. Ekipaget får gå utanför sökområdets markeringar under pågående sök för att ta hjälp av vindens riktning. Utomhussöket kan genomföras i olika väderlekar och temperaturer. Kan avbrytas p.g.a extrema väderförhållanden.

 

NW1 - endast 1 doftgömma förekommer. Inga medvetet ditlagda störingsdofter får förekomma. Doftgömman får vara placerad max 120 cm över mark. Kan förekomma negativa bärare, får ej vara synliga för hunden.

 

NW2 - en eller två doftgömmor förekommer. Medvetet ditlagda störingsdofter, samt kombinationsdofter får förekomma. Doftgömman får vara placerad max 180 cm över mark. Kan förekomma negativa bärare, får ej vara synliga för hunden.

 

NW3 - noll till tre stycken doftgömmor förekommer. Medvetet ditlagda störingsdofter, samt kombinationsdofter får förekomma. Doftgömman får vara placerad max 180 cm över mark. Kan förekomma negativa bärare, får vara synliga för hunden.

Godkänd F-skatt info@hundgardenkarsstorp.se Copyright @ 2015 Hundgården Karstorp