TÄVLA I NOSE WORK

~ Nose Work är ännu ingen officiell hundsport under Svenska Kennelklubbens organisation, därför anordnas det endast doftprov och inofficiella tävlingar. Svenska Nose Work Klubben har under 2015 blivit en avtalsansluten klubb till Svenska kennelklubben, vilket innebär att under 2017 kommer hundsporten förhoppningsvis kunna bli officiell. SNWK (klubben) har skickat in ny version av tävlingsregler för både doftprov och tävlingsmoment till SKK för behandling. Under 2016 kommer dessa nya regler att provas i både doftprov och tävlingsmoment. Tävlingsreglerna grundar sig på de amerikanska reglerna.~

 

VILLKOR FÖR TÄVLANDE

 

FÖRAREN

Föraren ska vara medlem i SNWK eller annan SKK-ansluten länsklubb, specialklubb eller erkänd utländsk kennelklubb. Föraren ska vara minst 7 år gammal. Är föraren under 15 år ska en vuxen medfölja den tävlande på tävlingsplatsen (ej under momenten). Förare med funktionsnedsättning tillåts tävla och ha en assistent med sig för att föra hunden. Förare tillåts bara tävla med en hund, ytterligare hundar kan få deltaga utom tävlan. Ekipaget behöver ha ett godkänt doftprov för att kunna starta i aktuell klass.

 

HUNDEN

Tävling i Nose Work är öppen för alla hundar oavsett ras och storlek förutsatt att hunden har uppnått minst 10 månaders ålder för doftprov, men 12 månaders ålder för tävling, samt har giltigt vaccinationsintyg. Hunden ska även ha registeringsbevis eller tävlingslicens.

Under tävling ska hunden bära fast halsband eller sele. Hunden ska söka i fast koppel, spårlina eller flexikoppel. När hunden inte deltar i ett tävlingsmoment på tävlingsplatsen får längden på kopplet vara max 2 meter.

 

PUBLIK

Tävlingsarrangören bestämmer om och var publik tillåts. Åskådare ska vara tysta och får inte ha hund med sig till platser där sök pågår. Domare och tävlingsledare har rätt att förbjuda åskådare under enskilda sök om så anses vara nödvändigt. Om publik godkännes får förare titta på sina medtävlande under förutsättning att denne själv är klar med sitt sök i det aktuella momentet.

 

 

TÄVLING

 

Nose Work på tävling går ut på att hunden ska söka efter 1-3 stycken olika specifika dofter i olika miljöer. Varje sök går på tid, samt har en maxtid och varje hittad doftgömma ger poäng. När ekipaget identifierat en doftgömma ska föraren meddela det genom att sträcka upp handen och säga "markering". I de högre klasserna ska föraren även säga "färdigt" för att stoppa tiden under pågående sök.

 

På tävling kan ekipage få totalt 100 poäng. Ekipage kan även tilldelas fel under pågående sök. Antalet fel och tiden påverkar ekipagets placering i tävlingen, både gällande möjligheten till uppflyttning samt erhålla diplom.

 

TÄVLINGSKLASSER

 

Nose Work delas in i tre tävlingsklasser med ökande svårighetsgrad: NW1, NW2 och NW3. Varje klass består av fyra olika moment: behållarsök, inomhussök, fordonssök och utomhussök. För varje svårighetsklass tillkommer en ny doft. För start i respektive klass kräver godkänt doftprov för den klassens doft eller dofter.

 

NW1 - hydrolat eukalyptus

NW2 - hydrolat lagerblad

NW3 - hydrolat lavendel

 

I samtliga klasser förekommer naturliga störningsdofter. I NW2 och NW3 kan det förekomma både kombinationsdofter och medvetet ditlagda störningsdofter. I NW3 kan det förekomma tomsök.

 

TÄVLINGSVARIANTER

 

Det finns två typer av tävlingsvarianter och de räknas som separata klasser gällande uppflyttningar.

 

Tävling i samliga moment (TSM)

- består av alla fyra momenten och samtliga moment ska genomföras under samma dag.

 

Tävling i enskilt moment (TEM)

- består av flera sök (3-5 st) av samma moment och ska genomförs under samma dag för att räknas som en tävling. Klassindelning och momenten är samma som TSM.

 

MOMENTEN

 

Varje sökområde tilldelas en söktid på 1-5 minuter. Det finns fyra olika typer av sökområden, se nedan:

 

- Behållarsök

- Inomhussök

- Utomhussök

- Fordonsök

 

Läs mer om varje moment under sidan tävlingsmoment.

 

DOFTGÖMMOR

 

En doftgömma består av den aktuella doften. Bomullstops eller möbeltass används som bärare av doftämnet (hydrolat).

För att undvika direktsmitta i sökområdet kan en dofthållare användas. Exempel på dofthållare är mindre behållare i glas, metall eller sugrör mm. Doftgömman ska vara placerad så att hunden inte kan få direktkontakt med doftbäraren eller dofthållaren.

 

NW1 - En doftgömma i varje sökområde. Den får placeras max 120 cm över golv eller mark. Gömman ska vara placerad så att alla hundar kan ta sig ända fram till doftgömman. Negativ bärare (tops/möbeltass utan doft) förekommer i behållarsöket, kan även förekomma i övriga moment. Den negativa bäraren får inte vara synlig.

 

NW2 - En eller två doftgömmor, bestående antingen av en av klassens två dofter, eller en kombinationsgömma. Doftgömman får placeras max 180 cm över golv eller mark. Kan placeras så att hunden inte når ända fram till gömman. Även ditlagda störningsdofter kan förekomma. Negativ bärare (tops/möbeltass utan doft) förekommer i behållarsöket, kan även förekomma i övriga moment. Negativa bärare får inte placeras synligt för hunden.

 

NW3 - Antalet doftgömmor kan vara mellan 0 - 3 stycken. Föraren får inte veta hur många gömmor som finns i respektive sök. Doftgömman får placeras max 180 cm över golv eller mark. Den kan placeras så att hunden inte når ända fram till den. Även kombinationsgömmor och ditlagda störningsdofter kan förekomma. Negativ bärare (tops/möbeltass utan doft) förekommer i behållarsöket, kan även förekomma i övriga moment. Negativa bärare får placeras synligt för hunden.

 

Kombinationsgömma = är två dofter ihop samtidigt. Förekommer i klass 2 och 3.

I klass 2 kan det förekomma eukalyptus och/eller lagerblad.

I klass 3 kan det förekomma eukalyptus, lagerblad och/eller lavendel.

I en kombinationsgömma sätts 1 droppe doft på varsina bärare, som sedan placeras tillsammans i ev. dofthållare.

 

Störningsdofter = ska vara oåtkomliga för hunden. Placeras minst 120 cm ifrån doftgömman och med fördel före doftgömman. Exempel: socker, kaffe, te, kryddor, djurdoft, matdoft, leksaksdoft mm.

 

Mer detaljerad information om reglerna i Nose Work hittar du på Svenska Nose klubbens hemsida, snwk.se

Godkänd F-skatt info@hundgardenkarsstorp.se Copyright @ 2015 Hundgården Karstorp